2013-10-09 16:46:13 +0900

udzura

 hdemon: packerのboot_cmd_sequence、とりあえずオフィシャルのコピペしたら動いたけどなー 0

 udzura: sasuga hdemonさん 0

 cosmo__: sasuga 0

 hdemon: きんモザ毎日見てるからですね 1takesato

 udzura: なるほど 0

 udzura: 自分の意識の低さに申し訳がない 0